Tuesday, April 22, 2014

Tants uneasendite ümber

Olen kunagi varem kirjutanud, mida kõike huvitavat (ei) võiks välja lugeda inimeste magamisasenditest. Siiski sattus hiljuti minu huviorbiiti järjekordne artikkel, mis kõik suhtesaladused paljastada lubas. Seekord ei olnudki tegu mõne toreda kõmuajakirjaga, vaid päris akadeemilise allikaga - "Research reveals what your sleeping position says about your relationship".

Mida tehti: ligi tuhande inimese käest küsiti mingil moel nende eelistatud magamisasendit ning lisaks paluti hinnata oma isiksust ning suhte kvaliteeti.

Mida leiti:
1) 94% paarikestest, kes olid öösel "kontaktis", hindasid oma suhet õnnelikuks. Mitte-kontaktsete paaride puhul oli vastav arv 68%.
2) Mida kaugemal paarikesed üksteisest magasid, seda halvem nende suhtekvaliteet näis olevat.
3) Ekstraverdid oli öösel oma partneritele lähemal.
4) Loovamad inimesed eelistasid magada vasaku külje peal.
5) "Tulemused lubada inimestel saada aimu kellegi isiksusest ning suhete olukorrast, küsides pelgalt nende eelistatud magamisasendi kohta." - Richard Wiseman

Miks tasub ikkagi skeptiliseks jääda:
Minu argument on jätkuvalt see, et magamisasendid ei allu väga hästi teadvustatud kontrollile ning muutuvad juba ühe öö jooksul korduvalt. Isikuse ja suhete muutumine kulgeb tavaliselt aga veidi aeglasemas tempos. Lisaks on antud artiklist raske välja lugeda midagi kasutatud metoodika kohta - kuidas hinnati näiteks isiksust ja suhte kvaliteeti? Ja viidates ülaltoodud illustratsoonile, oleks pidanud kindlasti küsima, kas paarikestel oli kodus ka kass? Või lai voodi. Või jahe tuba. Tõese pildi eelistatud uneasenditest võiks saada kogu öö poosimuutusi arvestava analüüsi tulemusena, aga selle tegemiseks olen hetkel liiga unine. Eks vaadake ise järele (ja minu iseloomu ning suhtekvaliteedi kohta soovitan lihtsalt otse küsida, saab konkreetsema vastuse):

No comments:

Post a Comment