Tuesday, September 16, 2014

Euroopa Uneuuringute Ühingu kongress #22 – 0. päev

Mis asi on ESRS?
Kuu või silmalaug?
Hea küsimus. Lahtikirjutatult on see European Sleep Research Society. Asutatud 1971. Ametliku moto kohaselt tegeletakse kõiksuguste uneuuringute ja unemeditsiini aspektide edendamisega.

Miks sellest praegu kirjutada?
Veel parem küsimus. Juhuslikult (aga tegelikult paljude inimeste raskete ponnistuste tulemusena) toimub Tallinnas just sel nädalal alates tänasest viie päeva jookusl ESRS kongress number 22, mis toob meie õuele uneuurijaid üle terve Euroopa, et ette kanda ja arutada teemadel uneapnoest luupainajateni, sekka ka mälu-uuringuid, unemuusikat ja palju muud.

Kes veel teab, et ööd on siin mustad? 
Esimesed infokillud antud konverentsist jõudsid minu kõrvu juba 2-3 aastat tagasi. Sel kevadel oli lõpuks võimalik endale ka ametlik pääse lunastada. Ja miks piirduda tava-kuulaja positsiooniga, kui võiks olla ka näiteks akrediteeritud blogija (tänu oma siinsele päevikule) ning poster-ettekandja (tänu oma seminaritööle). Seega kavatsen ennast järgneva nädala jooksul toimetada võimalikult paljudesse Nokia Nordea
Üsna huvitav!
kontserdimaja loengu-ruumidesse, küsida esinejatelt, külastajatelt ja ka iseendalt eriti intrigeerivaid küsimusi ning serveerida seda kõike kokkuvõtvalt ja tavainimese keeli. 

Tulihingelisemad huvilised võivad teadusprogrammiga tutvuda siin, aga lähtuvalt oma lugejaskonna kalduvustest olen enda arvates teinud juba üsna huvitava eelvaliku. 

Südaöisete postitusteni!

No comments:

Post a Comment