Friday, January 21, 2011

"Bi"-lootuuring

Eelmisel aastal mainisin, et Tartus käivad mingid uneteemalised piloot-uurinug. Uuringu tulemusena valmisid kaks seminaritööd, millest ühe, Monika Vändra oma, ma just läbi lugesin. Teemaks peamiselt unekvaliteet ja binauraalsed helid (helid, mis panevad aju teatud madalal sagedusel võnkuma). Lõik töö kokkuvõttest: "Mõõtmistest ilmnes binauraalsel stiimulil olevat katseisikutele märgatavalt enam positiivseid mõjusid kui monauraalsel. Saadud tulemused pole tõsikindlate järelduste tegemiseks, vaid rõhutavad vaatlusaluse teema edasist uurimisvajadust." Antud konkreetse töö andmed koguti enesekohaste küsimustike täitmise teel, jään ootama sama uuringu teist poolt, mis tegeles EEG andmetega (siinkohal peaks vist Tartu EEG-andmete-töötlemise võlurile Anderole jõudu ja jaksu soovima!)

No comments:

Post a Comment